1. W przypadku rezygnacji uczestnika później niż 6 dni przed datą warsztatów organizator nie zwraca poniesionych kosztów. Wcześniejsza rezygnacja...