ZAPROSZENIE DOTYCZY MIESZKAŃCÓW wsi z województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. Zapraszamy na szkolenie pt. „SŁONECZNA POLSKA – Jak...