EKOCENTRUM ICPPC jest jedynym w Polsce miejscem gdzie można zobaczyć jak w sposób kompleksowy działają ekologiczne rozwiązania techniczne w...